ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בני יונה
מחבר לאנדסופר, יונה בן אליהו, 1678-1712
Title Bnei Yonah
Author Yonah Landsofer
מקום דפוס פרג
שנת דפוס תקסג
Pub. Place Prague
Pub. Date 1803
Pages דפים 89
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info פרלא, ירוחם פישל
Description
תוכן
... על... [שולחן ערוך יורה דעה] הלכות ספר תורה (רע-רפד) הניח אחריו ברכה... ר' יונה לנד סופר ז"ל... הוציאו לאור... ר' זעליג בהר"ר זוסמן זצ"ל מק"ק לייפה חתן... מוה' יום טוב לנד סופר ז"ל בן... ר' יונה לנד סופר ז"ל בן... ר' מענדל לנד סופר ז"ל בן... ר' יונה לנד סופר [המחבר] ז"ל... Place Of Publication פראג, Place (standardized) פרג Prague Printer Franz Gerzabek im St. Gallikloster Hebrew Publication Date [תקס"ג, Latin Publication Date 1803]. Date In Verse ב'ר'וך' מ'בנים א'ש'ר Physical Description [2], מ דף. 4°. Notes חשבון הפרט על-פי דברי ר' זעליג הנז', בהקדמתו לספר כנפי יונה, פראג תקע"ב: "זה תשעה שנים שהבאתי על מכבש הדפוס... חידושי... הגאון על הל' ס"ת". דף [2,א]: הקדמה מאת ר' זעליג ב"ר זוסמן ז"ל מלייפן במדינות פיהם. דף לה-מ:... הקונטריס (אורי אור)... קיצור מספר אור תורה אשר חיבר... מהר"ם [ר' מנחם] לונזאנו [בתוך "שתי ידות", ויניציאה שע"ח]... לפעמים הוספנו ראיי' משלנו לדבריו או תירץ אחר... אעתיק מדבריו הנוג' אל ההגה"ה... שבאל[ה]... על הרוב חלוקי' בתיקוני הסופרים... Additional Personal Name זעליג ב"ר זוסמן ז"ל מלייפן זעליג בהר"ר זוסמן יום טוב לנד סופר מנחם] לונזאנו מענדל לנד סופר
No issues reported for this sefer
בני יונה - לאנדסופר, יונה בן אליהו, 1678-1712