ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר הר הכרמל
מחבר אופנהים, שמעון בן דוד
Title Har haKarmel
Author Oppenheim, Shimon
מקום דפוס פרג
שנת דפוס תקעב
Pub. Place Prague
Pub. Date 1812
Pages דפים 61
OCLC ID 233046616
ULI Entry NNL-001129820
Source מקור
Catalog Info 296.563.3 -- Niddah, miqwe, women duties - Halakha.
Description
תוכן
בו יבארו, כמה מקומות אשר נמצאים ברבינו ... מהרש"ך [ר' שבתי כהן] זצ"ל [בספרו שפתי כהן] בהל' נדה ומקוואות אשר ... קיצר ... עד אשר רבים ... לא ידעו לירד לעומקו ... של הלכה, וגם ... פי' מספיק לפירושו של הגאון ... אלי' ווילנא זצ"ל ביורה דעה ... והנה גם הוא קיצר בלשונו ... עד אשר לא ידענו ... לכווין מחשבותיו ... מאתי שמעון קרומנויא, דיין דק"ק פעסט ... הובא אל בית הדפוס ע"י ... מהו' שמואל הקטן נ"י ... Latin subtitle & description Erklaerungen ueber die Gesetze der weiblichen Reinigung und Reinigungsquellen, vom Oberjjudenuristen [!] Simon Krrumnau in Pest... Place Of Publication פראג, Place (standardized) פרג Prague Printer Franz Sommer Hebrew Publication Date תקע"ב, Latin Publication Date 1812. Physical Description [8],ג-לא דף. 4°. Notes בראשי העמ': הר הכרמל, לשכת הטלאים. Additional Personal Name מהרש"ך שבתי כהן שמואל הקטן
No issues reported for this sefer
הר הכרמל - אופנהים, שמעון בן דוד