ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר מלאת אבן - חלק א
מחבר קוזק, אברהם יהודה ליב, 1814-1895
Title Milet even Vol 1
Author Avraham Yehuda Leyb,
מקום דפוס ורשה
שנת דפוס תרמא
Pub. Place Warsaw
Pub. Date 1881
Pages דפים 250
OCLC ID 233062639
ULI Entry NNL-001188130
Source מקור
Catalog Info 296.584.3 -- Shulhan arukh - Even ha-ezer - Hiddushim; Pilpulim.
Description
תוכן
פירוש על דינים מאבן העזר... המחבר העלים שמו... הובא לביה"ד ע"י ר' יוסף יהודא הכהן נ"י סלאוויעק מ"ס מפראגא... חלק א-ב. Place Of Publication ווארשא, Place (standardized) ורשה Warsaw Hebrew Publication Date תרמ"א-תרמ"ה, Latin Publication Date 1885-1881. Physical Description 2°. Volume Note חלק א: (סימן א-נב). דפוס חיים קעלטער, שנת ב'א'ו' ל'ק'ח'ו' א'ב'ן' ט'ו'ב'ה' ה'ז'א'ת' [תרמ"א]. [4], 246 עמ'. חלק ב: (סימן קיט-קמב). ושו"ת בנידון גט, וקונטרס יד יוסף, מענין תפילין, עירובין, וגם באיזה סוגיות כש"ס. דפוס האחים בני שמואל ארגעלבראנד, שנת ב'א'ו' ק'נ'ו' ט'ו'ב' ב'א'ב'ן' ז'א'ת' [תרמ"ה]. [2], 138-135 ,100, [2], 160-101 עמ'. חלק ב: המחבר הוא ר' אברהם יהודה ליב, אב"ד בראק. הדבר נתגלה בספרו איל מלואים, שהוא מלואים לספר זה, שנדפס לאחר פטירתו על-ידי נכדו. חלק ב:עיין למעלה. Additional Personal Name יוסף יהודא הכהן נ"י סלאוויעק Additional printer דפוס האחים בני שמואל ארגעלבראנד, דפוס חיים קעלטער,
No issues reported for this sefer
מלאת אבן - חלק א - קוזק, אברהם יהודה ליב, 1814-1895