ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר חקי חיים - ישמח ישראל
מחבר כץ, משה יקותיאל קופמן בן אביגדור
Title Hukei Chaim - Ismach Moshe
Author Kofman, Mosheh Yekutiel,
מקום דפוס סדילקוב
שנת דפוס תקצה
Pub. Place Sudilkov
Pub. Date 1835
Pages דפים 368
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
והוא חיבור... כולל כל הדינים מן... אורח חיים ע"פ א"ב, חיברו... מוה' משה יקותיאל המכונה קופמן כהן... Place Of Publication סדילקאב, Place (standardized) סדילקוב Sudilkov Printer דפוס יצחק מדפיס, Hebrew Publication Date [תקצ"ה], Latin Publication Date 1835. Physical Description נו, 59-57, [1], 80-29, [8], סא-קכד דף. 8°. Notes ספר זה הוא החיבור "ישמח ישראל" מאת ר' ישראל שמואל קליפארה, חלק אורח חיים, וסביבו הביאור "חקי חיים" מאת ר' משה יקותיאל קופמאן הכהן. שניהם נדפסו יחדיו קודם לכן בברלין ת"ס. שמו והקדמתו של בעל "ישמח ישראל" נשמטו. קיימת הוצאה נוספת, דפוס סדילקאב 1834, הדומה מאוד להוצאה הנוכחית משנת 1835 (שתיהן נדפסו דף-על-דף). בהוצאה 1834 שם הספר בשער: "ספר שלחן ערוך מטור אורח חיים עם הפירוש חקי דעת... "; בהוצאת 1834 הכותרות שבראשי העמודים נדפסו באותן אותיות (מרובעות) שבהן נדפס "ישמח ישראל", ואילו בהוצאת 1835 הכותרות נדפסו באותיות גדולות יותר. בטופס שראינו חלקים גדולים מהספר הם מן ההדפסה הראשונה. נרשם על פי הדפסת-צילום, ברוקלין תשנ"א. Added personal author [משה יקותיאל קופמאן בן אביגדור הכהן]
No issues reported for this sefer
חקי חיים - ישמח ישראל - כץ, משה יקותיאל קופמן בן אביגדור