ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אוסף פסקי דין - חלק א
מחבר הרבנות הראשית לישראל.
Title Oseif Piskei Din Vol 1
Author Oseif Piskei Din
מקום דפוס ירושלים
שנת דפוס תשי
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1950
Pages דפים 392
OCLC ID 233332069
ULI Entry NNL-002067321
Source מקור
Catalog Info ורהפטיג, זרח, -- 1906-2002
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
אוסף פסקי דין - חלק א - הרבנות הראשית לישראל.