ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר אגרות משה - חלק א
מחבר פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986
Title Igros Moshe Vol 1
Author Moshe ben Dovid Feinstein
תוכן Contents
מקום דפוס ניו יורק
שנת דפוס תשיט
Pub. Place New York
Pub. Date 1959
Pages דפים 454
OCLC ID 233064588
ULI Entry NNL-001195734
Source מקור
Catalog Info 296.572(73)(090.4) -- Sheelot utshuvot, responsa - Aharonim - United States- 20th (twentieth) century
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book
summary: missing pages
desc: after pdf 421, 2 pages of the sefer are missing the same problem is in book id #14673, because it is the identical sefer
issue:
pages: 111
אגרות משה - חלק א - פיינשטיין, משה בן דוד, 1895-1986