ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר צמח צדיק
מחבר מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648
Title Tzemach Tzedek
Author Modina, Yehudah Leib
מקום דפוס וילנה
שנת דפוס תרטו
Pub. Place Vilnius
Pub. Date 1855
Pages דפים 83
OCLC ID 233115753
ULI Entry NNL-001342553
Source מקור
Catalog Info 296.410.4 -- Jewish ethics - By Sephardic authors, from 1500, Aharonim.
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
צמח צדיק - מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648