ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר עיר הקדש והמקדש ח"ה
מחבר טוקצינסקי, יחיאל מיכל, 1871-1955
Title Ir haKodesh veHamidkash Vol 5
Author Yehiel Michel Tektzkinski
מקום דפוס ירושלם
שנת דפוס תשל
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1970
Pages דפים 87
OCLC ID 233241747
ULI Entry NNL-001927489
Source מקור
Catalog Info טוקצינסקי, ניסן אהרן
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
עיר הקדש והמקדש ח"ה - טוקצינסקי, יחיאל מיכל, 1871-1955