ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר בני יששכר - חלק א
מחבר שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841
Title Bnei Yissachar Vol 1
Author Tzvi Elimelech Shapiro
מקום דפוס לבוב
שנת דפוס תשכב
Pub. Place Lvov
Pub. Date 1962
Pages דפים 438
OCLC ID 233050787
ULI Entry NNL-001146354
Source מקור
Catalog Info 296.671.9 -- Hassidism - Munkatch, Munkacs dynasty (including Dinov)
Description
תוכן
issue: Problem with Specific Book - בעיות עם ספר מסויים
note: Pls check year.
issue: Problem with Specific Book
pages: Missing Pages
בני יששכר - חלק א - שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841