ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פרקי אבות - בית הלוי - בית ישראל
מחבר לוי יצחק מבריטשוב - ישראל מקאזניץ
Title Pirkei Avos Bais haLevi Bais Yisroel
Author Levi Yitzhak M'Barditchav- Yisroel M'Koznitz
מקום דפוס ירושלם
שנת דפוס תשלב
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1972
Pages דפים 58
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
No issues reported for this sefer
פרקי אבות - בית הלוי - בית ישראל - לוי יצחק מבריטשוב - ישראל מקאזניץ