ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר פרקי אבות - בית הלוי - בית ישראל
מחבר לוי יצחק מבריטשוב - ישראל מקאזניץ
Title Pirkei Avos Bais haLevi Bais Yisroel
Author Levi Yitzhak M'Barditchav- Yisroel M'Koznitz
מקום דפוס ירושלם
שנת דפוס תשלב
Pub. Place Jerusalem
Pub. Date 1972
Pages דפים 58
OCLC ID
ULI Entry
Source מקור
Catalog Info
Description
תוכן
פרקי אבות - בית הלוי - בית ישראל - לוי יצחק מבריטשוב - ישראל מקאזניץ