ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
300 Seforim found for Chassidus חסידות
 אביר הרועים ממלוק, צבי יהודהפיעטרקובתרצה
 אבן ישראל טלינגטור, שלמהירושליםתשה
 אבן ישראל - חלק א ברוין, ישראל ברוךאורדיאה מרהתרצד
 אהל אלימלך מיכלסון, אברהם חיים שמחה בונםפרמישלהתרע
 אהל הרבי ולדן, משה מנחם בן אהרןפיעטרקובתרעג
 אהל נפתלי הורביץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל, 1760-1827לבובתרעא
 אהל שלמה רבינוביץ, יצחק מרדכיפיעטרקובתרפד
 אוהב ישראל אברהם יהושע השל בן שמואל, מאפטה, 1748-1825זיטומירתרכג
 אוצר הסיפורים - חלק א מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיא
 אוצר הסיפורים - חלק ב מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיב
 אוצר הסיפורים - חלק ג מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיב
 אוצר הסיפורים - חלק ד מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיב
 אוצר הסיפורים - חלק ה מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיג
 אוצר הסיפורים - חלק ו מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיג
 אוצר הסיפורים - חלק ז מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיג
 אוצר הסיפורים - חלק ח מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיד
 אוצר הסיפורים - חלק ט מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיד
 אוצר הסיפורים - חלק טו מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטו
 אוצר הסיפורים - חלק טז מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטז
 אוצר הסיפורים - חלק י מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיד
 אוצר הסיפורים - חלק יא מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיד
 אוצר הסיפורים - חלק יב מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטו
 אוצר הסיפורים - חלק יג מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטו
 אוצר הסיפורים - חלק יד מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטו
 אוצר הסיפורים - חלק יז מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשטז
 אוצר הסיפורים - חלק יח מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיז
 אוצר הסיפורים - חלק יט מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיט
 אוצר הסיפורים - חלק כ מושקוביץ, צבי בן זאב מאירירושליםתשיט
 אור הגנוז לצדיקים אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטהווארשאתרמז
 אור ישע רובין, אשר ישעיה בן אליעזר ליפמן, -1845לבובתרלו
 אור למאיר שפירא, מאיר יהודה בן דודתרע"גפרמישלה
 אור עולם - סוד יכין ובועז מרגליות, מאיר בן צבי הירש  
 אור תורה דב בר בן אברהם, ממזריץ’, 1704-1772לובליןתרע
 אורח לחיים אברהם חיים בן גדליה, מזלוצ’וב, 1750-1816ברדיטשובתקעז
 אזור אליהו לרמן, אליהו בן אברהם יוזפאלבובתרמט
 אילה שלוחה הורביץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל, 1760-1827לבובתרכג
 אילנא דחיי - חלק א מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815פיעטרקובתרעד
 אילנא דחיי - חלק ב - אור הנר מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815פיעטרקובתרסח
 אלפא ביתא צבי הירש בן שלום זליג, מנדבורנהרוסיה-פוליןתקן
 אמונת ישראל שפירא, ישראל בן חיים מאיר יחיאלווארשאתרעז
 אמונת צדיקים יצחק דב בר בן צבי הירשווארשאתרס
 אמרות טהורות משה בן ישראל אליעזר, מקוברין, 1784-1858ווארשאתרע
 אמרי אלימלך אלימלך בן חיים מאיר יחיאל, מגרודזיסק, 1824-1892ווארשאתרלו
 אמרי בנימן בן מאיר, בנימיןלודזתרפז
 אמרי יהודה וול, יהודה ליב בן אליעזרמונקאטשתרסח
 אמרי יהושע רבינוביץ, אורי יהושע אשר אלחנןפיעטרקובתרפו
 אמרי צבי טויב, ירחמיאל צביווארשאתרפו
 אמרי צדיקים בורנשטין, מאיר בן מרדכיווארשאתרנו
 אמרי קדוש השלם אורי בן פינחס, מסטרליסק, 1740-1826לבובתרפח
 אמרי שפר הורביץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל, 1760-1827לבובתרמד
 אמת ליעקב יולס, יעקב צבי, 1778-1825לבובתרמד
 אמת ליעקב שפירא, יעקב יצחק בן חיים מאיר יחיאלווארשאתרמט
 ארובות השמים שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940ווארשאתרסד
 ארח לצדיק רודריגס, אברהם חיים בן משה תקמ
 ארץ החיים אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743וינהתרצג
 ארץ החיים ליברזון, חיים בן ישעיהפרמישלהתרפז
 אש קודש שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלך, 1889-1943ירושליםתשך
 אשכלות הגפן לנדמן, מנחם מנדל בן צבי הירש, מפוטיליטשפרמישלהתרע
 באר אברהם אברהם אבלי, מדרוהוביץ’לבובתרכט
 בוצינא דנהורא ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811פיעטרקובתרמו
 בוצינא קדישא משולם זיסל בן אליעזר ליפמן, מהניפולי, -1800פיעטרקובתרעב
 בינת ישראל שפירא, ישראל בן חיים מאיר יחיאלווארשאתרחצ
 בינת משה הופשטין, משה אליקום בריעה בן ישראל, 1757-1828קראקאתרמט
 בית יעקב ינובסקי, יעקב אהרן בן משהפיעטרקובתרס
 בית ישראל ראובן ז"קפיעטרקובתרעג
 בית מנחם - אם לבינה קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937  
 בית מנחם - אם לבינה קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937קרוטושיןתקצד
 בית פנחס שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790פיעטרקובתרסט
 בית רבי הילמן, חיים מאיר, 1855-1927ברדיטשובתרסב
 בך יברך ישראל מונזון, לוי יצחק בן יוסף, 1843-1916פרמישלהתרסה
 בן פורת יוסף יעקב יוסף בן צבי הירש, הכהן, מפולנאהפיוטרקוב תרמד
 ברכה לחיים ברוין, חנניה יום טוב ליפה בן ישראל ברוךמרגיטהתשא
 ברכות לעד משה בן ישראל אליעזר, מקוברין, 1784-1858פיעטרקובתרפא
 ברכת אברהם אברהם אלחנן בן יהודה, מפלנטשווארשאתרל
 ברכת חיים חלק א חיים ברוך בן יחיאל צבי תרנא
 גאולת ישראל יהושע אברהם בן ישראל, מז’יטומיראוסטרהתקפא
 גבורת ארי מרגליות, ראובן, 1889-1971לבובתרץ
 גדולת מרדכי - חלק א סטשבסקי, גרשון עמנואלווארשאתרצד
 גדולת מרדכי - חלק ב סטשבסקי, גרשון עמנואלווארשאתרצד
 גן הדסים גימן, אלעזר דבלובליןתרפט
 דברי אלימלך אלימלך בן חיים מאיר יחיאל, מגרודזיסק, 1824-1892ווארשאתרן
 דברי אמת יצחק בן דוד תקצ
 דברי יצחק בונין, יצחק בן צבי הירשברוקליןתרצא
 דברי יצחק ויס, יצחק איזיק בן אברהםמונקאטשתרסו
 דברי מאיר מאיר בן אהרן אריה, מפרמישלןתרס"טברדיוב
 דברי מנחם מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815 תרעא
 דברי צדיקים פרומר, דב ברישזאלקוואתרה
 דברי צדיקים כהנא, יוסף מרדכיסיגטתרלד
 דברי שמואל הורביץ, שמואל שמלקא בן צבי הירש, מניקולסבורג, 1726-1778שלוניקיתרנא
 דברי שמואל הורביץ, שמואל שמלקא בן צבי הירש, מניקולסבורג, 1726-1778לבובתרכב
 דברים ערבים - חלק א ארמן, דב בר בן משה שמואל, 1860-1944 תרסג
 דברים ערבים - חלק ב ארמן, דב בר בן משה שמואל, 1860-1944מונקאטשתרסד
 דברים ערבים - חלק ב ארמן, דב בר בן משה שמואל, 1860-1944מונקאטשתרסג
 דבש השדה בריל, דב ברישבילגורייאתרסט
 דגל מחנה אפרים משה חיים אפרים בן יחיאל מיכל, מסדילקוב, 1748-1800קארעץתקע
 דגל מחנה ראובן לנדא, ראובןצ'רנוביץתרמד
 דודאים בשדה הורביץ, ראובן, הלוילבובתריט
 דעת זקנים איטינגא, אברהם בן יונה, 1874-סאניקתרעא
 דרושי יום יום לנדמן, מנחם מנדל בן צבי הירש, מפוטיליטשפרמישלהתרסא
 דרך אמת הלר, משלם פיבוש, מזבריזזיטאמירתרטו
 דרך האמונה ומעשה רב דינר, יעקב שלום, הכהןווארשאתרנח
 דרך חסידים נחמן בן צבי אריהלבובתרלו
 דרך צדיקים ילין, אברהם בן אריה זאבלבובתרעב
 דרכי חיים הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910לובליןתרמו
 דרכי חיים הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910ירושליםתשכח
 דרכי ישרים מנחם מנדל, מפרמישלן  
 דרכי ישרים מנחם מנדל, מפרמישלןזולקוהתקנד
 דרכי צדק זכריה מנדל, מירוסלבלבובתקנו
 דרש טוב מנלה, שמעון זאב בן דוד עזריאל זליג, מינדזב תרפג
 האוצר מספורי צדיקים סובלמן, אברהם יצחק בן אשר אנזלווארשאתרצז
 הגהות מהרצ"א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841 תרנט
 הגהות מהרצ"א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841פרמישלהתרנט
 הכנת לב לתפלה וינשלבוים, שלמה אריה ליב, 1848-1927בילגורייא-קראקאתרפז
 הליכות עולם אברהם הורוויץלבובתרסז
 הנהגות צדיקים מאיר מרגליותירושליםתשיג
 הצלחת הנפש לוין, יעקב בן נח חייםלובליןתרנד
 התגלות הצדיקים רוזנטל, שלמה גבריאלווארשאתרסא
 ויחל משה הופשטין, משה אליקום בריעה בן ישראללבובתרלב
 ויקהל שלמה חלק א רפפורט, שלמה זלמן בן יצחקפיעטרקובתרסט
 זאת זכרון הורביץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר, מלובלין, 1745-1815לבובתריא
 זבד טוב ליכטר, זאב וולף בן נתנאל מנחםלבובתרעא
 זכותא דאברהם רבינוביץ, אריה מרדכיירושליםתשט
 זכרון דברים גלברג, מנחם בנימיןירושליםתשיד
 זכרון זאת הורביץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר, מלובלין, 1745-1815ווארשאתרכט
 זכרון טוב לנדא, יצחק בן ליבפיעטרקובתרנב
 זכרנו לחיים ארמן, דב בר בן משה שמואל, 1860-1944מונקאטשתרחצ
 זמירות של שבת לוריא, שלמה בן יחיאלפיעטרקובתרפג
 חדות שמחה שמחה בונם בן צבי הירש, מפרשיסחהווארשאתרץ
 חובת התלמידים שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלך, 1889-1943ווארשאתרצב
 חיים וחסד חיים חיקא בן שמואל, מאמדור, -1787ווארשאתרנא
 חכמי ישראל בעש"ט ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ניו יורקתרפד
 חסד לאברהם אברהם, פודלוסקרווארשאתרנט
 חסד לאברהם אברהם, פודלוסקר  
 יודעי בינה שפירא, אלעזר בן צבי אלימלךפרמישלהתרעא
 יודעי בינה שפירא, אלעזר בן צבי אלימלך תרעא
 ישועות ישראל פרידמן, ישראל בן שלום שכנא, מרוזין, 1796-1850הוסיטיןתרסד
 ישועות ישראל רט, יוסף, 1820-1890  
 כי עין בעין יראו בשוב ה' את ציון ספר הזהר. לקוטים. תרצ"-. ירושלים.ירושליםתרצז
 כל הכתוב לחיים - דרכי חיים צימטבוים, רפאלקרקובתרפג
 כנסת ישראל זק, ראובן בן צבי דודווארשאתרסו
 כפתור ופרח לוחות ארז רוזנשטין, יצחק איזקירושליםתרצז
 כרם ישראל זק, ראובן בן צבי דודלובליןתרץ
 כתבי קודש ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760לבובתרכב
 כתר היהודי יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813ירושליםתרפט
 כתר שם טוב ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760זאלקוואתקנד
 לב שמח החדש מאיר, חנוך הניך דב בן שמואל, 1800-1884אורדיאה מרהתרצו
 להב אש זיכלינסקי, אפרים מאיר גדפיעטרקובתרצה
 ליקוטי רמ"ל משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807צ'רנוביץתרמד
 ליקוטי שושנים שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790צ'רנוביץתריח
 ליקוטים חדשים גרינולד, יחיאל משהווארשאתרנט
 ליקוטים יקרים לקוטים יקריםלבובתקנב
 למודים בנסים לנדמן, מנחם מנדל בן צבי הירש, מפוטיליטש תרמח
 לקוטי אמרים מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788לבובתרעא
 לקוטי מהר"א אלעזר בן משה אליקום בריעהלבובתרלב
 לקוטי מהר"י ר’ יצחק בן מרדכי מסקוירהלבובתרמו
 לקוטי מהרי"ל יהודה ליב, מזקילקובלבובתרכב
 לקוטי מהרצ"א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841פרמישלהתרמה
 לקוטי מהרצ"א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841 תרמה
 לקוטי מוהר"ן נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ניו יורק תשכו
 לקוטי רמ"ל משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807לבובתרך
 לקוטי שושנים משה צבי בן שמעון שלמה, מסברןלבובתרלב
 לקוטים מהרב ר' פנחס מקאריץ שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790פיעטרקובתרעד
 מאמר לגדל הבנים לתוה"ק גוטרמן, אהרן מנחם מנדלפיעטרקובתרעג
 מאמר קדישין ליבר, עקיבא בן משה, הכהןמונקאטשתרן
 מבשר טוב קמלהר, גרשון בן יצחק שלמהפודגורזהתרס
 מבשר טוב - תולדות קמלהר, גרשון בן יצחק שלמהרישהתרצא
 מגדיל ישועות מלכו הורוויטץ, אברהם שמחה בן ישראל, נפ’ 1916ירושליםתשטו
 מגדל דוד דוד שלמה בן שמואללבובתרלב
 מגדל דוד ברוקמן, מרדכיפיעטרקובתרץ
 מגילת סתרים ספרין, יצחק יהודה יחיאל, 1806-1874ירושליםתשד
 מדרש פנחס - גבעת פנחס שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790בילגורייאתרץ
 מדרש פנחס - חלק ב שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790לבובתרלב
 מורא מקדש יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790סלאוויטאתקנב
 מי הים יחיאל מאיר, מגוסטניןלודזתרפב
 מים רבים יחיאל מיכל בן יצחק, המגיד, מזלוצ’וב, 1726-1786ווארשאתרנט
 מכתבים מהבעל שם טוב ותלמידיו ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ווארשאתרפג
 מלין יקירין דזובס, אברהם יצחק בן דוד מאירפיעטרקובתרסב
 מנרת זהב דינר, נתן נטעווארשאתרסב
 מעיין החכמה אשר צבי בן דודקארעץתקעז
 מעשה הגדולים החדש סלודובניק, מתתיהו צבי בן ישראל יעקבווארשאתרפה
 מעשה נחמיה רבינוביץ, מנחם מנדל בן נתן אריהפרמפולתרעג
 מעשות מהגדולים והצדיקים זיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן, הלויווארשאתרנח
 מעשי הגדולים וילף, שלמה, 1840-1930לבובתרמו
 מעשיות ומאמרים יקרים ציקרניק, ישעיה וולףזיטומירתרסג
 מעשיות ושיחות צדיקים זיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן, הלוילבובתרנה
 מעשיות מצדיקי יסודי עולם שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940פודגורזהתרסג
 מעשיות פליאות שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940לבובתרמג
 מפעלות הצדיקים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874לבובתרטז
 מצמיח ישועות רביצקי, מנחם מנדלקרקובתרסט
 מרגניתא דר' מאיר מרגליות, ראובן, 1889-1971לבובתרפו
 משנת העתים לנדמן, מנחם מנדל בן צבי הירש, מפוטיליטשפרמישלהתרנא
 נהר שלום רבינוביץ, מאיר שלום בן יהושע אשרווארשאתרסח
 נועם אלימלך אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787ניו יורק תשב
 נופת צופים שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790פיעטרקובתרעא
 נחלי דבש פרידמן, שמואל בן שלמהלבובתרפט
 נחלת שמעון אשכנזי, שמעון בן אברהם, מדוברמיל תרנז
 נחמד מזהב טאוב, יחזקאל בן צבי הירש, מקוזמירפיעטרקובתרסט
 נטע שעשועים נתן נטע, מחלםווארשאתרנא
 נטריקן תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792בילגורייאתרע
 נפלאות היהודי יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813פיעטרקובתרסח
 נפלאות הסבא קדישא - חלק א צ’רניחה, ראובן חיים אלכסנדר בן יוסף יהודהפיעטרקובתרפט
 נפלאות הסבא קדישא - חלק ב צ’רניחה, ראובן חיים אלכסנדר בן יוסף יהודהפיעטרקובתרפט
 נפלאות הרבי ולדן, משה מנחם בן אהרןבילגורייאתרעא
 נפלאות התפארת שלמה זילברשטין, אברהם שמואל צבי הירש, 1885-1951פיעטרקובתרפג
 נפלאות חדשות גרינולד, יחיאל משהפיעטרקובתרנז
 נר ישראל מושקוביץ’, ישראל אלימלךניו יורקתרצו
 סדר הדורות מתלמידי הבעש"ט הלר, משלם פיבוש, מזבריזלבובתרם
 סדר עבודה ומורה דרך תפלות. סדור. תקפ"ד. סלויטה.סלויטהתקפה
 סיפורי צדיקים החדש סובלמן, אברהם יצחק בן אשר אנזללבובתרסט
 סיפורים נפלאים מליק, חיים יצחקסטו מרהתש
 ספורי יעקב סופר, יעקב בן מאיר זאב, 1847-1917הוסיטיןתרסד
 ספורי נפלאות מגדולי ישראל בקמיסטר, ישראל בן משה חיים, 1877-1954ירושליםתרצג
 ספורים ומאמרים יקרים ציקרניק, ישעיה וולףווארשאתרסג
 ספורים נחמדים ציקרניק, ישעיה וולףזיטומירתרסג
 ספורים נפלאים ומאמרים יקרים ציקרניק, ישעיה וולףלבובתרסח
 ספר הזכות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866פיעטרקובתרפג
 ספר היחס מטשרנוביל ורוזין טברסקי, אהרן דודלובליןתרצב
 עבודת ישראל השלם ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814מונקאטשתרפט
 ע'ולות ש'ל ה'יום דומיניץ, שלמה בן יהודה ליבפודגורזהתרפח
 עולת מועד דומיניץ, שלמה בן יהודה ליבקרקובתרפט
 עטרה לראש צדיק רבינוביץ, יעקב צבי בן יהושע אשר, מפוריסובווארשאתרנה
 עטרת ישראל ישראל, מבוהופולזיטומירתרכז
 עטרת מנחם מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815בילגוריתרע
 עטרת שלמה חלק א-ב הולצברג, יעקב שלמה תרנז
 עטרת תפארת פרנקל-תאומים, יהודה אריהווארשאתרעא
 עירין קדישין פרידמן, ישראל בן שלום שכנא, מרוזין, 1796-1850ווארשאתרמה
 עמוד העבודה ברוך בן אברהם, מקוסוב, -1781צ'רנוביץתריד
 עשר אורות יעקב יצחק הלוי הורוויץפיעטרקובתרסו
 פאר יצחק ברור, מיכאל, 1862-1949לבובתרפח
 פאר לישרים פרידמן, ישראל בן שלום שכנא, מרוזין, 1796-1850ירושליםתרפא
 פאר מקדושים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874לבובתרכה
 פטירת רבינו הקדוש מבעלז רוקח, יהושע בן שלום, 1825-1894לבובתרנד
 פלאי הצדיקים כהן, שושן בן כלפון משהג'רבהתרץ
 פלאי הצדיקים כהן, שושן בן כלפון משהווארשאתרעג
 פנינים יקרים נימן, שמעון בצלאל, 1860-1942פודגורזהתרס
 פסוקי בטחון תפלות. תפלות שונות.דשתש
 פעולת הצדיקים צינגר, יצחק בן נחמן צבי, 1840-1910פודגורזהתרס
 פרי הארץ מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788קופיסטתקעד
 פרי הארץ מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788ברוקליןתשיט
 פרי חיים על הגדה של פסח אברהם חיים בן גדליה, מזלוצ’וב, 1750-1816 תרצו
 פרי עץ מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788לבובתרם
 צבי לצדיק איכנשטין, צבי הירש, מזידיטשוב, 1763-1831וינהתרצא
 צדיק כתמר יפרח ברוין, חנניה יום טוב ליפה בן ישראל ברוךטרנסילבניהתשא
 צואות ודרך טובים צואות ודרך טובים.זיטומירתרכח
 צוואת הריב"ש ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760אדליןתרצד
 צמח ה' לצבי - על התורה צבי הירש בן שלום זליג, מנדבורנהברדיטשובתקעח
 קב ונקי מוסקוביץ', יחיאל מיכל בן משהמונקאטשתרסז
 קב חן נח בן שמואל, מקרובברסלאותרכו
 קהל חסידים לדן, אהרן בן ישעיה נתן, 1838-1912ווארשאתרכו
 קהל קדושים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874לבובתרכה
 קהלת יעקב יולס, יעקב צבי, 1778-1825לבובתרל
 קהלת משה הופשטין, משה אליקום בריעה בן ישראל, 1757-1828לובליןתרסה
 קול יהודא יהודה ליב בן ר"ש, מינובפיעטרקובתרסו
 קול מבש"ר הורביץ, שמעון צבי בן מאיר ליב  
 קול שמחה ברויר, שמחה בונם בן וולף תש
 קונטרס השמות איכנשטין, צבי הירש, מזידיטשוב, 1763-1831לבובתרט
 קונטרס השמטות מאגרא דכלה שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841פרמישלהתרסט
 קונטרס זכר צדיק שטאם, שלום אליהווילנהתרסה
 רב ייבי יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790סלאוויטאתקנב
 רזין דאורייתא זאב צבי בן יחיאל מיכל, -1822ווארשאתרסג
 רמזי אלול דומיניץ, שלמה בן יהודה ליבקרקובתרפח
 שארית ישראל ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814לובליןתרנה
 שבחי בעל שם טוב שבחי הבעש"ט. לדינו.בלגרדתריב
 שבחי הרב רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904לבובתרכד
 שיחות חיים חיים מאיר יחיאל, ממוגלניצהפיעטרקובתרעד
 שיחת חולין של ת"ח שלעז, צבי הירש בן בנציוןווארשאתרלו
 שמועות טובות דיטשמן, חיים אברהםווארשאתרנו
 שמחת ישראל שמחה בונם בן צבי הירש, מפרשיסחהפיעטרקובתרע
 שמירות וסגולות נפלאות אברהם יהושע העשיל ממעזבוז  
 שמנה לחמו אשר אנשל בן יצחקלבובתרמד
 שני המאורות צבי הירש בן דוד, מרבינוקישינובתרנו
 שער התפלה טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814למברגתרכו
 שער התפלה טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814ורשה תרלד
 שערי האמונה דינר, נתן נטעווארשאתרסא
 שערי ישועה - כתבי סגולה מהבעש"ט ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760  
 שפת אמת - תיקוני הזהר אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905ווארשאתרצט
 שפתי צדיקים לינר, יעקב בן חיים אשר  
 שפתי קדושים צבי הירש בן שלום זליג, מנדבורנהלבובתרל
 שפתי קודש רקץ, יועץ קים קדישלודז'תרפט
 תולדות ... ר' מרדכי בנעט בנט, יעקב אבריל בן מרדכיטרנובתרפט
 תולדות אהרן אהרן, מזיטומירלבובתרכה
 תולדות הנפלאות ברומברג, ישראל משה בן יהודהווארשאתרנט
 תולדות ומעשיות חיים בן עטר  
 תולדות יצחק יצחק בן מרדכי, מנסכיזבילגוריתרסט
 תולדות נ"ח נוטמן, נפתלי חיים בן יצחקפרמישלהתרפט
 תולדות רבינו חיים ן’ עטר מרגליות, ראובן, 1889-1971לבובתרפה
 תוספתא למדרש פנחס שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790לבובתרנו
 תורת אמת אברהם יהושע השל בן שמואל, מאפטה, 1748-1825לבובתריד
 תורת הרמ"ל השלם משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807סיגטתרסג
 תעלומות חכמה יהודה צבי בן משה, אבד"ק רוזדלקולומיהתרמט
 תפארת אדם מרגליות, ראובן, 1889-1971 תשיה
 תפארת בית לוי גוטמן, מתתיהו יחזקאל, 1891-1972יסתרע
 תפארת היהודי יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813ווארשאתרץ
 תפארת הצדיקים רוזנטל, שלמה גבריאלווארשאתרסט
 תפארת חיים חיים מאיר יחיאל, ממוגלניצהווארשאתרס
 תפארת ישראל ישראל בן שלמה, חריף, -1781לבובתרכה
 תפארת ישראל פרימן, מנשהלודזתרצא
 תפארת מהר"ם ליפר, יצחקירושליםתשיח
 תפלה למשה איכנשטין, משה בן יצחק איזיקלבובתרטז
 תשועות חיים הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910לובליןתרנד