ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
האומר לחבירו ראש עבד זה או ראש חמור זה אני מוכר לך הרי זה מכר חציו. וכן הדין בכל אבר שהנשמה תלויה בו. אמר לו יד עבד זה או יד חמור זה אני מוכר לך משמנין ביניהם. וכן הדין בכל אבר שאין הנשמה תלויה בו. אמר לו ראש פרה זו אני מוכר לך לא מכר אלא הראש בלבד שהרי ראשה נמכרת תמיד במטבחיים:
השגות הראבד   * ראש עבד זה וכו'. א"א דבר זה מצא אותו במסכת ערכין ראש עבד זה הקדש ראש חמור זה הקדש הוא וההקדש שותפין בו ראשו של עבד זה ראשו של חמור זה מכור לך משמנים ביניהם והעמידה שם בקדשי מזבח ושאמר יהא קדוש לדמיו וע"ש פרק (האומר משקלי עלי) [הכל מעריכין] עכ"ל:
האומר לחבירו ראש עבד זה או ראש חמור וכו'. בהשגות א"א דבר זה מצא אותו וכו'. ולא מצאתי אותו בגמרתנו * וראוי להיות בירושלמי במס' ערכין:

*במחכ"ת היא בבבלי (ערכין ד':)
המדפיס