ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו. זהו תשובה למינים וחכמי אומות העולם שמפרשים דקיום העולם מעצמו, ורק בתהליך מליוני שנים הגיע למצבו היום, וע"ז הרמב"ם מפרש שכל הנמצא לא נמצא מעצמו אלא מאמיתת הימצאו, והיינו לאחר שנתברר אמיתת הימצאו, מכיר שאין מציאות בעולם קיים אלא על ידי המצוי הראשון אלקינו ית"ש.