ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   
יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. והוא ממציא כל נמצא. וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו:
על מה שאמר הרב שהעולם חדש אמר המגיה [מהר"ם פאדווה] הרב המורה וכו' מה שכתב אמת הוא אבל אני מסופק אם נתכוון הרב לזה במשנה תורה לפי שחברו אפי' למתחילים וספר המורה חבר אותו לחכמים והכא נתכוון לפסוק בראשית ברא אלהים כי לא כל אדם ישיג המופתים. ויפה כתב מפרש דברי הרב וז"ל והעיקר הד' והוא שהעולם חדש לא נמצא עליו מופת אמתי ולפיכך אנו מחוייבים שנאמין בו מדרך הקבלה קבלת הנבואה שהנבואה למעלה מן המופת וכו'. וזה הלשון שכתב המגיה לא נמצא מפורש אבל נלמד מדבריו שהעולם חדש ולא ידעתי למה אמר בסוף העמוד והלא בראש העמוד מפורש יותר שכתב והוא ממציא כל נמצא: