ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
היתה בת עשרים שנה פחות שלשים יום ולא הביאה שתי שערות ונראו בה (כל) סימני אילונית הרי היא אילונית. ואם לא נראו בה (כל) סימני אילונית עדיין קטנה היא עד שתביא שתי שערות או עד שתהיה בת ל"ה שנה ויום אחד:
השגות הראבד   *היתה בת כ' שנה וכו': כתב הראב"ד ז"ל זה השיעור איני יודע מהו והיה לו לומר היתה בת כ' שנה שנכנסו בה שלשים יום עכ"ל: